L’estimació del flux de calor latent. Una reflexió de futur