Simulació i validació dels algorismes de la temperatura de la superfície terrestre per a les dades de MODIS i AATSR