Situacions de pluja forta i vent fort en territori espanyol durant el SOP1 de HyMeX